Dansstudio Creart

Kampen: "Zomerdanskamp"

Wanneer:  01/07/2023 - 05/07/2023

Afspraken


Om het verloop en de kwaliteit van de vakantie te waarborgen, besteden we veel aandacht aan goede afspraken. De afspraken worden samen met de deelnemers gemaakt om een vlotte vakantieweek te beleven. Iedereen verbindt er zich toe actief mee te werken en mee te bouwen aan het welslagen van de vakantie en zich dus ook aan die gemaakte afspraken te houden.

Indien we vaststellen dat een jongere zich niet aan de afspraken wil houden, voelen wij ons ten opzichte van de andere deelnemers genoodzaakt contact op te nemen met de ouders.


Annulatieregeling


Elke afzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren en brengt annulatiekosten met zich mee. Het bedrag is afhankelijk van de opzegtermijn:

  • Tot 2 maanden voor aanvang danskamp: 70,- euro
  • Tussen 1 en 2 maanden voor aanvang danskamp: 100,- euro
  • Vanaf 1 maand voor aanvang danskamp: het volledig betaalde bedrag

Uitzonderingen:

  • De deelnemer krijgt een ongeval bij aanvang of in de week vooraf: 50,- euro (bij vertoon medisch attest)
  • Wanneer de afmelder (ongeacht de reden) voor een vervanger zorgt, blijven de annulatiekosten beperkt tot 60,- euro
  • Onderbreken van de stage of afwezigheid (ongeacht de reden) geeft geen recht op terugbetaling
  • Indien het danskamp niet kan doorgaan, wordt het deelnemingsgeld volledig terugbetaald
  • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor lichamelijke letsels en diefstal